Welkom bij Hervormde wijkgemeente Krispijn

De hervormde wijkgemeente Krispijn is een kleine, hechte, maar ook gastvrije gemeente. We komen bij elkaar op zondagmorgen. Daarnaast vinden er tal van andere activiteiten plaats, zoals bijbelkringen, een kinderclub, een buurtlunch op zondagmiddag. En veel gemeenteleden zoeken elkaar ook door de week op voor vriendencontact. Ben je in Dordrecht op zoek naar een warme, sociaal bewogen gemeente waar het Evangelie van Jezus Christus centraal staat, dan ben je hartelijk welkom!

Voor jong en oud

Op zondagmorgen komen we met zo'n 50 mensen bij elkaar. Onder hen zijn alle leeftijden vertegenwoordigd. Recent hebben met name (jonge) gezinnen zich bij de gemeente aangesloten. De diensten zijn laagdrempelig en willen vooral ook een warm welkom bieden aan de bewoners van Krispijn, de wijk in Dordrecht waar onze gemeente  zich specifiek op richt.

Missionair

De laatste jaren wordt sterk de nadruk gelegd op missionaire gemeenteopbouw, waarbij dankbaar gebruik wordt gemaakt van de goede dingen uit de evangelische beweging. In dit kader houden we tijdens de diensten regelmatig een moment van lofprijzing en aanbidding. We zingen behalve uit het Liedboek voor de Kerken ook uit de Evangelische Liedbundel, soms ook met medewerking van begeleiding van een zang- en muziekgroep.

Sinds eind 2006 werkt de gemeente samen met de Christelijke Gereformeerde Zuidhovenkerk in een gemeentestichtingsproject, Kerk voor Krispijn. In dat kader worden er om de veertien dagen op zondagmiddag bijeenkomsten gehouden in een buurthuis   die beginnen met een lunch en bieden de gemeenten jaarlijks de Alpha-cursus aan.


Adres

De zondagse diensten beginnen om 10.00 uur 's morgens en vinden plaats in de wijkzaal van de Pauluskerk - Albertine Agnesstraat 2 - Dordrecht. Iedereen is van harte welkom om deze dienst bij te wonen!

 

 

 ______________________________________________________________________________