Hervormd Krispijn Netwerk

Ons netwerk

We zijn een kleine, maar heel actieve gemeente. We zijn betrokken bij het werk in de wijk, ons land, en de wereld. Op deze pagina's staan organisaties vermeld met wie we ons verbonden weten:

Diakonaal Platform Dordrecht
Dit platform wil Dordtenaren in nood helpen, ondersteunen, bijstaan, zoals ook diaconieën dat willen. Op het platform willen we de mensen achter de projecten en de diakenen bij elkaar brengen om zo elkaar te infomeren en te versterken
 

Lylicards

Lydia van de Linden, een van onze gemeenteleden, runt de website www.lylicards.nl.

Je vindt daar een uitgebreide collectie fotokaarten en nostalgische wenskaarten. Zo is er voor elke gelegenheid wel een leuke kaart te vinden. Naast kaarten vind je in de webwinkel ook nostalgische labels. Een deel van de winst die gemaakt wordt bij de verkoop van onze kaarten en labels gaat naar het goede doel.

  
     
   
Evangelisch Contact Dordrecht
Het Evangelisch Contact Dordrecht (ECD) is begin jaren ‘90 ontstaan op initiatief van Gerard Krielaart (tot 2006 voorganger van Jozua). Het was zijn verlangen om op het eiland van Dordt met andere voorgangers samen te komen voor ontmoeting en overleg. In de loop van de jaren is het ECD uitgegroeid tot een platform voor voorgangers en oudsten van gemeenten en kerken uit de brede evangelische beweging en de reformatorische stroming.
 
   

Woord en Daad

Woord en Daad is een christelijke stichting die zich bezighoudt met armoedebestrijding. Edwin Visser werkt voor deze stichting en vertelt in de gemeente regelmatig over zijn werk.

 
   

Evangelisch Werkverband

Als gemeente voelen we ons nauw verbonden met het gedachtegoed van het Evangelisch Werkverband. Het doel van het EVW is: Biddend zoeken naar en werken aan de geestelijke vernieuwing.

 

 


   

GZB

De GZB (Gereformeerde Zendingsbond) ondersteunt als zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland de roeping van gemeenten in Nederland en wereldwijd in de uitvoering van de bijbelse opdracht om het Evangelie van het koninkrijk van God door te geven.

Onze gemeente ondersteunt het echtpaar Blom dat door de GZB is uitgezonden naar Albanie, om daar gemeentestichting te doen.

 
   
Krusada

Vanuit wijkgemeente Krispijn is het echtpaar Eric en Marielle de Jong met hun kinderen uitgezonden naar Bonaire om te werken voor de Stichting Krusada Deze stichting bestaat vanaf 1999 op Bonaire en heeft haar kennis en ervaring opgebouwd rond de verslavingsproblematiek op eiland.

Krusada richt zich hierbij  actief op het leven van de verslaafde.
 
   

Stadsgebed Dordrecht

Stadsgebed Dordrecht is een platform voor interkerkelijk overleg en organisatie van gebed. Christenen uit verschillende kerken en achtergronden nemen deel aan het platform.