Jeugd

Kinderwerk
We nemen het het kinderwerk serieus. We willen luisteren naar kinderen. Wat houdt hen bezig?
We streven er naar dat jongeren een persoonlijke en levende relatie met God hebben. Het bijbrengen van Bijbelkennis is hierbij van belang.

We willen de jongeren betrekken bij de samenleving (bijvoorbeeld bidden voor de stad) en ze mogen hun gaven en talenten inzetten om Jezus te laten zien.

Wijkgemeente Krispijn heeft op dit moment de volgende activiteiten:

Oppas voor de allerkleinsten
Voor de allerkleinsten (tot 4 jaar) is er oppas tijdens de dienst. Aan het einde van de dienst sluiten zij aan voor het slotlied en de zegen.

Kindernevendienst of kindermoment voor de kinderen van groep 1 t/m 3
Voor de kinderen van groep 1 t/m 3 is er om de week een kindernevendienst. Na de nevendienst sluiten zij weer aan voor het slotlied en de zegen. De andere week is er voor deze groep een kindermoment met een verwerking die in de dienst gemaakt kan worden.

Kindernevendienst of kindermoment voor de kinderen van groep 4 t/m 8
Voor de kinderen van groep 4 t/m 8 is er om de week een kindernevendienst. Ook zij sluiten na de nevendienst weer aan voor het slotlied en de zegen. De andere week is er voor deze groep een kindermoment met een verwerking die in de dienst gemaakt kan worden.

Bijbelclub
Naast bovenstaande activiteiten tijdens de dienst is er voor de kinderen van groep 5 t/m 8 Bijbelclub. De Bijbelclub is op vrijdagavond van 19:00 tot 20:30 uur. Dit om de 3 weken in de periode september – mei. 1 maal is er filmavond en het jaar wordt afgesloten met een uitje.

Op dit moment is er nog geen catechisatie voor tieners. Dit moet nog worden opgezet.