Projecten in Nederland en over de grens

Kerk voor Krispijn

Kerk voor Krispijn is een missionair gemeenschapsstichting project van de Christelijke Gereformeerde Zuidhovenkerk en onze wijkgemeente. De twee houden al enkele jaren samen laagdrempelige bijeenkomsten in een buurthuis; eerst in de vorm van buurtdiensten, later werden dat samenkomsten rondom een buffetlunch. Om dit moment worden die om de veertien dagen op zondagmiddag gehouden in de Koloriet, Jacob Marisstraat 70; aanvang 13.30 uur.

Daarnaast wordt ieder jaar (van januari tot april) de Alphacursus aangeboden.
Kerk voor Krispijn heeft het plan vanaf september 2014 haar activiteiten uit te breiden.