Hervormd Krispijn - logo klein

Bijbelstudie in de Klockelaer

Elke twee weken komen we bij elkaar voor Bijbelstudie en gebed in de zaal beneden.
We bestuderen het leven van Jezus zoals Mattheüs dat als Jood beschreef.
Hij was belastinginner (tollenaar) voor de Romeinen, maar volgde later Jezus.
Bach composeerde de Mattheüs Passion op basis van dit Evangelie.
De bijeenkomsten zijn op maandagmiddag. Inloop vanaf 14.30 uur met koffie/thee en koekje.
Om 15.00 uur start de Bijbelstudie. Er is tussendoor een pauze en om 16.30 uur is de afsluiting.
Er is een collecte voor de onkosten, o.a. zaalhuur. Studiemateriaal is aanwezig.

Date

mei 27 2024

Time

14:30 - 16:30

Spreker