Hervormd Krispijn - logo klein

Zondagse dienst

Al onze diensten staan voor iedereen open, kom gerust eens kijken! 

Onze kerkdienst

Op zondag komen we bij elkaar voor een kerkdienst. De diensten beginnen meestal om tien uur, ongeveer een kwartier voor aanvang van de dienst komen de mensen binnendruppelen en wordt er bijgepraat over de afgelopen week. Als de dienst begint gaat iedereen zitten en leidt de voorganger de dienst. We zingen samen, lezen uit de Bijbel, luisteren naar de preek en bidden met elkaar.

De juiste aanvangstijden van onze kerkdiensten kunt u vinden in onze agenda

Een dienst voor alle leeftijden

In de dienst zitten alle leeftijden en soorten mensen door elkaar, want bij God is iedereen welkom. Tegelijk snappen we dat de gewone dienst voor de jongere kinderen nog wat ingewikkeld kan zijn. Daarom is er tijdens de hele dienst voor de allerjongste kinderen (tot en met drie jaar) oppas. De oudere kinderen maken wel het eerste stuk van de dienst mee, maar gaan na een poosje naar de kindernevendienst. Daar horen ze een Bijbelverhaal en maken ze een knutselwerkje. Hoe ouder de kinderen worden, hoe vaker ze in de kerk blijven, zodat ze ook leren hoe dat gaat.

Meer weten over wat wij doen voor de kinderen en tieners?

Ook de nieuwe week hoef je het niet alleen te doen: God zal er bij zijn.

De zegen voor de nieuwe week

Elke dienst eindigt met een zegen. Dat is de belofte van God dat Hij voor je zal zorgen en bij je zal zijn in de nieuwe week. Ook de nieuwe week hoef je het niet alleen te doen: God zal er bij zijn. Na de dienst, die ongeveer tot 11:15 duurt, wordt er vaak nog weer even gesproken met elkaar. Ongeveer maandelijks drinken we samen koffie, zodat er tijd is om iets beter bij te praten en het nog eens te hebben over de dienst.

God is een God van alle tijden en daarom zijn sommige onderdelen al eeuwenoud.

Eeuwenoud en actueel

God is een God van alle tijden en daarom zijn sommige onderdelen al eeuwenoud. We weten ons verbonden met gelovigen die vorig jaar, vorige eeuw en zelfs duizenden jaren terug God aanbaden. We vinden het belangrijk dat je dat kunt horen in de diensten. Tegelijk is de dienst ook actueel. De vragen van deze tijd en van onze eigen levens komen ter sprake. We zingen nieuwe liederen en leren hoe die oude Bijbel vandaag belangrijk is in ons leven, hoe we vandaag God kunnen eren.

Meer weten over ons?

Voel je vrij om onze diensten en buurtlunches te bezoeken. In onze agenda vind je alle details over deze en eventuele andere activiteiten.