Hervormd Krispijn - logo klein

Profiel

Wij zijn een kerk in Krispijn, Dordrecht. Wat ons verbindt is dat we geloven in God.

Ons geloof

We geloven dat God onze Vader is en dat Hij de wereld heeft gemaakt als een goede en mooie plaats. Veel daarvan is kapot gemaakt, omdat wij als mensen tegen God hebben gekozen en onze eigen wegen zijn gegaan van oorlog, uitsluiting, vervuiling en vernieling. Maar God heeft de wereld niet opgegeven en belooft dat er een nieuwe wereld komt, Zijn koninkrijk. Een plaats van schoonheid, plezier, vrede en verbondenheid.

Dat weten we zo zeker omdat God zijn Zoon naar de wereld heeft gestuurd: Jezus Christus. Hij heeft verteld over Gods plan met deze wereld en belangrijker nog, Jezus is gestorven voor ons. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij onderdeel zijn van die nieuwe wereld. Door Jezus hoeven we niet te leven met de consequenties van onze fouten, maar leven we met God.

En dat maakt uit voor vandaag. Want toen Jezus de aarde verliet, werd daarna Gods Geest naar de aarde gestuurd. Om mensen ervan te overtuigen dat Jezus de Zoon van God is, dat mensen God nodig hebben, dat mensen vandaag al iets waar kunnen maken van Gods koninkrijk. Door de Geest kiezen we voor liefde en zorg voor elkaar, voor het prijzen van God in alle omstandigheden. Gewoon in onze eigen levens, maar in het bijzonder in onze kerk in Krispijn. We geloven dat we met een reden kerk zijn in deze wijk. Dat God ook Krispijn op het oog heeft, dat het geloof ook voor Krispijn nodig is.

Onze gemeente

Maar je kunt ook op een heel andere manier naar onze kerk kijken. Door gewoon eens te komen op zondagochtend en om je heen te kijken. Dan zie je een groep van ongeveer 70 mensen van alle leeftijden, al is de gemiddelde leeftijd redelijk laag. De meeste gemeenteleden wonen in de wijk Krispijn. Je zult merken dat we een groeiende gemeente zijn en dat er mensen zijn die nog niet zo lang meedraaien in de gemeente. Bovendien zal je zien dat we warme en betrokken gemeente zijn en graag een praatje met je maken. We kennen elkaar en leven met elkaar mee. In de dienst zal je sommige dingen zien die al honderden jaren oud zijn, zoals sommige gebeden en liederen, maar ook zingen wij nieuwere liederen en zijn er hedendaagse toevoegingen aan de diensten. 

We vinden het belangrijk dat onze diensten ontspannen en toegankelijk zijn. Als je dan vaker zou komen en ons beter leert kennen zul je ontdekken dat we een dankbare verlangende gemeente zijn. Dankbaar dat we elkaar hebben en een plek in Krispijn, maar vooral dankbaar dat God naar ons heeft omgekeken. Verlangend omdat we teveel visie hebben om tevreden te zijn. We verlangen naar God en zijn aanwezigheid in onze gemeente. We verlangen ook naar Krispijn om in verbinding te staan met de wijk en haar bewoners en steeds meer van God zichtbaar te maken in de wijk. Als je dan nog vaker komt en vriendschappen opdoet in de gemeente zal je zien dat we hele gewone mensen zijn. Dat we lachen en huilen. In de wetenschap dat er Iemand is die onze tranen telt en elke lach ziet.

Je zult ontdekken dat we een warme en betrokken gemeente zijn en graag een praatje met je maken.

Onze visie

We zijn een missionaire gemeente en geloven dat ook Krispijn God nodig heeft. We zijn samen gemeente, niet alleen omdat dat zo leuk is, maar ook zodat we samen kunnen delen. We proberen daarin creatief te zijn en zoeken naar bij ons passende manieren om ons geloof te delen. We werken samen met de Zuidhovenkerk aan een project “Kerk voor Krispijn”. Van daaruit werken we samen aan activiteiten waardoor we meer geloof in de wijk brengen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de tweewekelijkse buurtlunch op zondagmiddag.

Ook zoeken we vormen en manieren om ons kerkelijk leven zo toegankelijk en open mogelijk te maken. Zo maken veel gemeenteleden deel uit van een huisgroep. Dat zijn een soort grote gezinnen, waarin je samen eet en elkaar ontmoet en ook inhoudelijk in gesprek gaat. In huisgroepen is iedereen welkom, ook mensen van buiten de kerk. Daarnaast willen we experimenteren in de zondagse diensten door zo nu en dan iets anders te doen. Bijvoorbeeld met speciale kinderdiensten, wijkdiensten of een dienst in het park.

Onze focus ligt dus op de wijk Krispijn, maar onze wereld is groter. Gemeenteleden zijn persoonlijk betrokken bij allerlei projecten en een aantal gemeenteleden zijn zelfs geroepen om in een ander land Gods liefde te delen en te vertellen over Jezus. We zijn dankbaar dat wij als gemeente hier in Nederland met hen mogen mee leven en weten ons op deze manier ook extra verbonden met de kerk wereldwijd.

Wij geloven dat God ook in Krispijn onmisbaar is en willen Zijn liefde zichtbaar maken in de wijk.

Tot slot

Er is nog veel meer te zeggen over onze kerk en dat hebben we ook gedaan in ons beleidsplan. Kijk dat gerust eens door om iets te ontdekken van onze ideeën en verlangens voor de toekomst. Verder is op deze site nog van alles te vinden over wat we doen en wie we zijn. Maar de echt belangrijke dingen zijn niet in woorden te vatten en dus willen we je graag uitnodigen om gewoon eens langs te komen en zelf te ervaren hoe het er aan toe gaat!

We zijn God dankbaar voor wat Hij ons heeft gegeven en leven in de verwachting dat hij steeds weer zal geven wat we nodig hebben om Zijn kerk te zijn.

Meer weten over ons?

Voel je vrij om onze diensten en buurtlunches te bezoeken. In onze agenda vind je alle details over deze en eventuele andere activiteiten.