Hervormd Krispijn - logo klein

Privacyverklaring

Omgang met persoonlijke gegevens

Sinds 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. De wet heeft ook invloed op onze wijkgemeente. In samenwerking met Hervormde Gemeente Dordrecht hebben wij een privacy statement gemaakt. In dit document zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

  • Algemeen
  • Verwerkingen vanwege de algemene organisatie & ledenadministratie
  • Verwerkingen vanwege het plaatselijk leven en werken van de kerk
  • Bewaartermijnen
  • Doorgifte aan derden
 

De privacyverklaring is in dit document inzichtelijk.

Meer weten over ons?

Voel je vrij om onze diensten en buurtlunches te bezoeken. In onze agenda vind je alle details over deze en eventuele andere activiteiten.