Hervormd Krispijn - logo klein

Leiding

Wie heeft de leiding in onze gemeente? Allereerst God zelf, dat bedoelen we niet als loze kreet, maar we verwachten oprecht dat God ons als gemeente leidt op de weg die we mogen gaan. Samen bidden, zingen en Bijbellezen zijn zeker zo belangrijk in het zoeken van richting als beleidsplannen en vergaderingen. Maar er zijn dus wel beleidsplannen en vergaderingen en er wordt vakkundig leiding gegeven aan onze gemeente. We stellen u voor aan een aantal belangrijke onderdelen van de leiding van de gemeente:

Kerkenraad

De baas in de kerk is niet een persoon, maar een groep mannen en vrouwen. Samen vormen zij de kerkenraad. We willen in onze kerkenraad een gevarieerde groep die de breedte van de gemeente weerspiegelt. Verwacht ook geen grote, afstandelijke of strakke kerkenraad, meestal zitten ze gewoon als gemeenteleden onder de gemeente. Iedereen heeft daarin zijn eigen taak. Sommige kerkenraadsleden gaan over heel praktische financiële zaken (kerkrentmeesters), anderen over wat we als kerk uitdelen aan mensen die het nodig hebben (Diakenen), tot slot zijn er nog degenen die zorgen voor de activiteiten en het omzien naar elkaar in de gemeente (ouderlingen).

Scriba

De scriba, of secretaris, van de gemeente is een belangrijk persoon voor u. Voor alle praktische zaken is zij het eerste aanspreekpunt. Zij stelt zich aan u voor en legt u uit wat zij voor u kan betekenen:

“Mijn naam is Gerdine van Horssen. Samen met mijn man en drie kinderen zijn we in 2018 neergestreken in het prachtige Dordrecht. Na jarenlang werken en wonen in het buitenland, voelden we ons direct thuis in de Hervormde Wijkgemeente Krispijn en zijn we lid geworden. Sinds mei 2023 mag ik nu ook onderdeel zijn van de kerkenraad en ben ik bevestigd als ouderling/scriba. Dat houdt o.a. in dat ik het aanspreekpunt ben voor vragen, voor inschrijving van nieuwe leden en veel andere praktische zaken. Daarnaast ben ik, als één van de kerkenraadsleden, samen met de anderen, verantwoordelijk voor het beleid en het reilen en zeilen in de gemeente. Ik ben dankbaar dat ik op deze praktische manier mijn bijdrage mag leveren in de bouw van Gods Koninkrijk en dienstbaar mag zijn binnen onze gemeente.”

U kunt via het contactformulier contact opnemen met de scriba.

Voorganger

De voorganger binnen onze gemeente heeft als taken onder andere prediking en onderwijs, pastoraal werk en gemeenteopbouw. Sinds december 2023 is deze functie vacant. We hopen op een spoedige invulling hiervan. 

Meer weten over ons?

Voel je vrij om onze diensten en buurtlunches te bezoeken. In onze agenda vind je alle details over deze en eventuele andere activiteiten.