Hervormd Krispijn - logo klein

Huygenspraat – Bidden voor het eten

O Vader, die al ’t leven voedt. Kroon deze tafel met Uw Zegen. Spijz’ en drenk ons met ’t goed, van Uwe milde hand verkregen. Doe ons voor overdaad ons wachten, dat w’ons gedragen zoals ’t behoort. Doe ons het hemelse betrachten, sterk onze zielen door Uw Woord. AMEN

Deze week staan we in de 40-dagentijd stil bij het voeden van de hongerigen. Het bepaalde mij bij de gebeden die worden uitgesproken bij de maaltijd. Ik heb in een preek wel eens een ander gebed aangehaald, maar ook het bovenstaande werd/wordt veel gebeden. Het is wel duidelijk een gebed uit een andere tijd, dat merk je aan de taal en woordkeuze. Maar ook aan de inhoud. Zeker deze bede “doe ons voor overdaad on wachten, dat w’ons gedragen zoals ’t behoort.” Tegenwoordig vertellen we zelf toch wel wat wel en niet hoort, het heeft een bijklank van wetticisme en uiterlijk vertoon. Hoezo, zoals het hoort.

En toch, juist in de individualistische consumptiemaatschappij van tegenwoordig. Juist nu met alle protesten en grove woorden die daar klinken, juist nu er online en anoniem alles maar op elke manier gezegd wordt. Ook juist nu velen in Nederland zo rijk zijn dat er niet bezuinigd hoeft te worden op hoeveel we eten (meestal niet eens wat we eten). Nu de luxe producten van 80 jaar geleden in twintig smaken uitgestald liggen in elke supermarkt. Misschien moeten we juist nu wel bidden voor onze maaltijd: “Heere God, leer ons mate en beperking, ook in wat we eten. Maak dat we ons behoorlijk gedragen in een vaak onbehoorlijke wereld. Amen”

Deel deze blog

Nieuwsbrief ontvangen

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van onze gemeente? Dat kan via onze nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor inschrijven door een mailtje te sturen naar wijkgemeentekrispijn@gmail.com.