Hervormd Krispijn - logo klein

Huygenspraat – We wachten al zo lang

Afgelopen zondag ging het in de preek over het vertrouwen van Abraham. Abraham moest wachten tot hij 100 jaar oud was voor hij een zoon kreeg. Nu ging de weg niet helemaal soepel, maar toch lezen we in Romeinen 4 dat Abraham bleef vertrouwen zelf toen hij zijn eigen lichaam en dat van zijn vrouw zag aftakelen. Het moet een bijzondere situatie zijn geweest, om ongewenst kinderloos te zijn is voor veel stellen al een moeilijke weg. Ik kan me voorstellen dat als er dan ook nog een belofte boven je hoofd hangt dat het wel gaat gebeuren, maar het gebeurt maar niet. Dat dat er niet makkelijker op wordt. De belofte maakte het Abraham onmogelijk om zich neer te leggen bij de situatie. Hij probeerde het, met Ismaël bijvoorbeeld, maar dat kon niet. De belofte bleef op hem aandringen. En Abraham wachtte op de vervulling, lange jaren, zonder op te geven of te verbitteren. Belangrijker nog, hij wachtte niet nodeloos, want uiteindelijk zag zijn kind het licht en barstte hij uit in gelach. Gelach van vreugde, maar mogelijk ook van opluchting na het lange wachten.

Het verhaal van Abraham inspireert mij, juist nu. We wachten als samenleving, hebben geduld, tot het virus de kop in wordt gedrukt. En het wachten duurt lang. We kijken vooruit en tellen af, proberen inschattingen te maken van hoe lang nog en welke maatregelen er zullen gelden. We weten het niet en onze regering kan ons niets beloven, behalve dat ze hun best zullen doen.

Als het wachten lang duurt en er geen uitzicht is. Dan denk ik aan Abraham en de God van Abraham. Die God kan wel iets beloven en houdt zich aan Zijn beloften: Ik ben met jullie, alle dagen tot aan het einde van de wereld. En het einde van de wereld zal niet het einde zijn, maar onverwacht nieuw leven. En wij zullen lachen, van vreugde en van opluchting.

Deel deze blog

Nieuwsbrief ontvangen

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van onze gemeente? Dat kan via onze nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor inschrijven door een mailtje te sturen naar wijkgemeentekrispijn@gmail.com.